* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
Кръгла маси в Анкара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 10 юни в Анкара се проведе кръгла маса, представяща проекта Целта на кръглата маса е също да се споделят резултатите и добрия опит на партньорите с местната общност и да се инициира дискусия по темата ца менторството за жени предприемачки като възможна форма за самонаемане на жените и увеличаване на броя и качеството им на участие в икономическия живо, чрез разработването на менторски обучителни програми и материали.

 

На кръглата маса присъстваха група жени предприемачки, обучаеми на Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара, която в рамките на проекта е обучавана организация.

 

В кръглата маса взеха участие Джерен Исат, координатор за КАДЕР, Анкара

Обучаеми:  Зухал Арназ-Татароглу и Гюл Ердост – Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара; Фиген Саяр, Зенрем Саяр, Озлем Галит, Хагидже Еврен, Илкнур Ющурол, Зарифе Денирей, Сати Хан, Зейра Тамер, Доду Доган – обучаеми на Фондацията; Магданела Делинешена и Татяна Кметова ЦИПЖ – София; Димитрина Тодорова, БАРДА; Дарина Драганова, Агенция за регионално икономическо развитие, Стара Загора.

 

Програма на визитата включваше кръгла маса във Фондация „Съвременни жени и младежи”, представяне на партньорите и на проекта, дискусия и посещения в няколко фирми, създадени от жени, преминали обученията във Фондацията.

 

Г-жа Зухал Арназ-Татароглу откри срещата с добре дошли на участниците  от България и Турция. Тя представи накратко дневния ред и участниците от Турция, обучаеми на Фондацията, които са преминали поредица обучения, включително и в предприемачество, след което са създали свой бизнес.

 

Г-жа Зухал Арназ-Татароглу представи пред гостите от България основните дейности на Фондацията „Съвременни жени и младежи” – Анкара, работеща като Център на местната общност в квартал Мамак, който е един от най-големите и бедни квартали на Анкара с население над 600 000 души. 40 000 жени и 10 000 мъже са напълно неграмотни. Равнището на безработица за жените достига почти до 100%.

 

Ето защо най-важната дейност на организацията винаги е била овластяването на жените чрез обучение, започващо от дори с курсове за основна грамотност. Г-жа Зухал Арназ-Татароглу представи един от успешните проекти на организацията, наречен „Жените за жените” (януари 2004 – октомври 2006), финансиран по Програма Матра на холандското Министерство на външните работи. По проекта е създадена Трудова борса за жени в бедния квартал Мамак в Анкара.

 

Главната цел на проекта е да се подпомогне интегрирането на турските жени в икономическия живот.  Целевата група на проекта са 500 жени, на които да се окаже подкрепа за да постигнат по-голяма икономическа и социална независимост и по този начин да се подпомогне турската служба по заетостта чрез:

  • Обучения и изграждане на самоувереност чрез овластяване
  • Трудово консултиране и създаване на собствен бизнес
  • Медийно покритие и повишаване осведомеността на обществото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В резултат по проекта са обучени 500 жени, които ще обучават още 150 жени годишно. Повечето жени в проекта са получили техническо обучение и след това трудовите консултанти им помагат да си намерят работа. Това се постига въз основа на проведено допитване от Фондацията сред собствениците на малки предприятия в района (главно в сектора на услугите). Допитването идентифицира нуждите на работодателите и какво предлагат като им дава възможност да избират между различни възможности и така 147 жени си намират работа. Един често срещан проблем е, че не всички работодатели плащат социални осигуровки. Някои от обучените жени отказват да започнат работа, тъй като смятат, че заплатата е много ниска и не покрива дневните разходи за храна и път, както и високата цена на гледането на децата – в района има само три безплатни детски градини, които не са достатъчни за живеещите там. Фондацията продължава обучението с курсове по предприемачество.

 

Цел на проекта е също така да подпомогне онези жени, които искат да стартират свой бизнес след обученията. Ето защо Фондацията регистрира своя асоциация, която подпомага жените при стартирането на бизнеса им като партньор. 20 жени вече имат свой бизнес и са отворили 3 ресторанта с традиционна храна, шивашко ателие за дрехи голям размер, ателие за плетени изделия, ателие за мозайки, агенция недвижими имоти, детска градина, пералня, фабрика за вафли. Идеята е,  всички жени, които започват собствен бизнес трябва да могат да наемат пет жени през следващите две години.

 

Въпреки че измеримите резултати са малки в сравнение с проблемите на жените в Турция и въздействието на проекта ще бъде усетено след известно време, Фондацията смята, че този малък, но успешен пример може впоследствие да доведе до устойчиви промени в обществото в много по-голям мащаб.

 

Повече информация за дейностите и резултатите на проекта „Жените за жените” може да бъде намерена на: http://www.w4w.nl/

 

Г-жа Татяна Кметова представи
Фондация „Център за изследвания и политики за жените” – София, и нейната програма за жените в икономиката, като се спря на нейните основни дейности в областта на изследванията и обученията, както и на съвместните проекти с турски организации.тя представи по-подробно изследванията и проучванията на ЦИПЖ, свързани с ролята на жените в икономиката и проведените през 2004 г. поредица обучения на жени в предприемачество съвместно с Асоциация „Интегра-БДС.

 

Участниците в кръглата маса имаха редица въпроси към гостите относно България и положението на жените там, по-специално свързани с пазара на труда и жените в бизнеса. Те обсъдиха различните форми на обучение в предприемачество, предоставяно на жени както и бизнес секторите, към които те обичайно се насочват. Участниците също така дадоха своите мнения в кратък въпросник относно подкрепата между жените и менторството и защо то е важно за жените в бизнеса.

 

Г-жа Дарина Драганова от Агенция за регионално икономическо развитие, Стара Загора, сподели орита на организацията им при създаването и подкрепата на едно социално предприятие HandKnitCrafts.com – интернет базиран магазин за традиционни ръчно изработени плетени дрехи и други изделия. Предприятието е създадено от група жени с увреждания, работили преди в едно държавно предприятие като шивачки. Те са съкратени от работа през 1991 г. с обяснението, че като инвалиди държавата ще се погрижи за тях. Но те не са приели това отношение, тъй като се чувстват способни да работят и да имат своето място в обществото. Предприятието е създадено през 2004 г. с помощта на Агенция за регионално икономическо развитие, Стара Загора и финансиране от Британското посолство. Жените първо са преминали обучение по организация на собствен бизнес и развиват своя идея за дейността на предприятието – свързано с плетачество. Днес техвните уникални продукти имат своите клиенти и се продават чрез интернет.

 

Повече информация за историята на предприятието и неговата дейност: http://www.handknitcrafts.com

 

Г-жа Димитрина Тодорова, изпълнителен директор на БАРДА, допълни с още няколко примера на успешни социални предприятия на жени – например пералнята и фирмата за почистване в Плевен, която е създадена и се управлява от организация, помагаща на жени, жертви на домашно насилие. Местната организация, член на БАРДА, подкрепя предприятието чрез предоставяне на консултантски услуги. Г-жа Тодорова спомена някои по-големи проекти на БАРДА, свързани с равнопоставеността на половете, като наскоро завършилия международен проект STERE/O по Програма EQUA, с участието на  8 организации от 6 страни-членки и кандидат-членки на ЕС. Целта на проекта е идентифицирането на стереотипите по пол, като се слага ударение на разделението а труда, достъпа до кариерно и професионално консултиране чрез сравняване на практиките и положението в страните. Заключенията от статистическото оценяване и проучването на терен в шестте партньорски страни дават възможност да се направят изводи и да се покажат анализирани данни, разделени по пол, които да се използват от обучители и всички, които желаят да интегрират измерението на равнопоставеността на половете в своята практика. Тя също така подчерта ползотворното партньорство с ЦИПЖ и значението за БАРДА да се включи като обучавана организация в настоящия проект. Той е възможност за членовете на БАРДА да разширят познанията си относно менторството като подход в обучението на жени в предприемачество и да търсят нови начини за развиване и прилагане на подобни програми чрез своята мрежа.

 

Преди закриването на дискусията координаторите на проекта за Турция и България – г-ца Джерен Исат и г-жа Магданела Делинешева още веднъж подчертаха целта на проекта и важността на тази обмяна на информация и добри практики, както и за поканените обучавани организации, които се присъединиха към партньорството.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След кръглата маса гостите бяха поканени да разгледат сградата на Центъра на общността в Мамак, който се поддържа от Фондацията „Съвременни жени и младежи” – Анкара. Центърът разполага с библиотека, където децата идват след училище да подготвят своите домашни с помощта  на социалните работници от центъра, компютърна зала, голяма зала, използвана при обучения, собствен театър и специални помещения, където е организирана детска градина. Докато майките имат часове във Фондацията, децата имат занимания там. Внушителни табла с имената на обучените жени в Центъра, показващи тяхната настояща работа както и множеството информативни материали и табла с изрезки от вестници, ясно говорят за постиженията на екипа на Фондацията.

 

След това гостите посетиха пълвата фабрика за вафли в Анкара, създадена като първото предприятие от проекта на Матра „Жените за жените”. Собственички са пет жени, които са преминали обучения по проекта и понастоящем вече са наели още пет жени. Фабриката е социално предприятие с действиетелно разделение на печалбата и развитие на персонала.

 

Повече за създаването на фабриката: http://www.w4w.nl/ballim/

 

След това гостите обядваха в ресторант, също създаден в резултат на обученията, които са проведени по проекта „Жените за жените”. Три жени обединяват своите усилия и започват бизнеса и вече са успели да намерят, макар и преодолявайки много трудности, своето място в района, където живеят. Друг бизнес, посетен от гостите бе малко кафе над антикварен магазин в старата чст на града. То се управлява от жена, която също е преманала обученията на Фондацията и е партньор със своя приятел, собственик на магазина. Двамата обединяват усилията си и започват своя бизнес в туристическата част на града като предлагат на посетителите възможността да опитат традиционни десерти и да си изберат между обгатството от антики и сувенири.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички срещи дадоха възможност на участниците да се запознаят с богатия опит на  Фондацията „Съвременни жени и младежи” – Анкара в насърчаването на участието на жените в бизнеса за преодоляване на бедността и социалното изключване. Партньорите  и обучаемите се съгласиха, че менторските програми са необходими при обучението на жените в предприемачество и трябва да бъдат въведени и използвани в най-широк мащаб.

 

 

 

 

Тази страница е разработена по проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”, финансиран по програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия.

 

Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Център за изследвания и политики за жените и не отразява становища на Европейската комисия или на Националната агенция „Сократ”.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Дейностите по проекта включват
Обзор на практиките в обучението на жени в предприемачество
Е-форум
Посещение за обмяна на опит в „Топ център”, Братислава
Кръгла маса в София
Кръгла маси в Анкара
Още по темата:
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
Женското лице на успеха

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА