* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
Посещение за обмяна на опит в „Топ център”, Братислава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 13 май 2006 г. в Братислава се проведе среща по проекта на трите партньорски организации, която бе съчетана и с посещение за обмяна на опит. Целта на посещението бе да се запознаят партньорите от Турция и България с дейността на „Топ център на жените предприемачки”  (Top Center Podnikateliek – TCP) – асоциация на жени в бизнеса, която работи в тясно сътрудничество с Асоциация „Център за изследвания и политики за жените”– Братислава с фокус върху опита на организацията в осъществяване на менторство за жени предприемачки.

 

В срещата взеха участие Ана Ангелова, от словашкия партньор Асоциация ЦИПЖ – Братислава, д-р Елвира Хадимова, президент на „Топ център”, Ева Шишкова, координатор на проекта за менторство и вицепрезидент на TCP, Дана Мартинкова, член на TCP; Джерен Исат, координатор за турския партньор КАДЕР, Анкара, Зухал Арназ-Татароглу и Гюл Ердост – Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара; Магданела Делинешена, ЦИПЖ – София, координатор на проекта, Димитрина Тодорова, изпълнителен директор на Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

 

По време на визитата партньорите и обучаемите се срещнаха с менторки и наставлявани по програмата на „Топ център”, членове и ръководители на обучителния център. Те представиха своя проект за менторство и бяха обучители в рамките на проекта. Също така те представиха своя проект за менторство и организиране на мотивационни семинари, както и редица други дейности, организирани съвместно с национални организации и държавни институции като Министерство на икономиката и Агенцията за малки и средни предприятия и други чуждестранни партньори. „Топ център” предоставя различни услуги на своите членове като организиране на различни събития (конференции, семинари, конкурси, тържества и др.); редовно публикуване на информационен бюлетин, предоставяне на консултантски услуги и различни типове обучение за своите членове. През септември 2005 г. „Топ център” организира първия Ден на жената предприемач под патронажа на първата дама на Словакия.

 

Партньорските организации по проекта от Турция и България поканиха представители на други организации, които работят в тази област, да вземат участие като обучаеми в срещите въз основа на опита им в подобни дейности, както и на желанието им да прилагат менторски програми в своите бъдещи обучения.

 

Турските обучаеми от Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара, работят в главно с маргинализирани жени и деца в неравностойно положение , от семейства на вътрешни мигранти, които живеят в един от най-бедните квартали на Анкара. Организацията изпълнява понастоящем проект, насочен към женско предприемачество като начин за борба с бедността и социалното изключване, както и друг за надомните работнички.

 

Като една от добрите практики, споделени от ЦИПЖ – София е партньорството на организацията с БАРДА, мрежа от над 20 агенции за регионално развитие в България, която проявява специален интерес към повишаване ролята на жените в бизнеса и сътрудничи на ЦИПЖ в редица проекти и инициативи. Този проект за обмяна на знания е възможност за членовете на БАРДА да разширят познанията си относно менторството като подход в обучението на жени в предприемачество и да търсят нови начини за развиване и прилагане на подобни програми чрез своята мрежа.

 

Обучителите от Словакия представиха своята инициатива „Менторство за жени предприемачки” (5 / 2002 – 12 / 2003), един от първите значими проекти на „Топ център”, който го прави известен сред обществеността. Той е иницииран от г-жа Ева Шишкова, която инвестира първоначално в него свои собствени финансови средства и нематериални ресурси. Скоро проектът обхваща 80-100 жени. Изпълнява се в партньорство с организация на жени в бизнеса от Германия и се основава на техния опит. В резултат на това партньорство „Топ център” е научил, че менторството не може да бъде масов феномен или практика, включваща много хора. Чрез него по-скоро се подкрепя обмена на информация и не се поставя ударение върху конкуренцията. Водещ принцип е „Моят опит е твой опит”.

 

Авторка на методологията на „Топ център” е д-р Елвира Хадимова, инициатор и президент на „Топ център”, уважавана като един от  най-успешните хора, занимаващи се с бизнес в Словакия. Методологията се фокусира върху профила на бъдещите ментор и наставляван, границите на дейността на ментора и редица практически въпроси по отношение на взаимоотношенията между ментора и наставлявания, както и рисковете и възможните проблеми, които понякога се проявяват. Обучителите от Словакия подробно обясниха също как са използвали медиите за рекламиране на менторската програма и за насърчаване на жените да се включат в нея, както и за начина на подбор на участниците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниците в срещата имаха възможността да посетят Пезинок, малко градче в близост до Братислава и да научат повече за спецификата на менторството. Срещата даде възможност на обучаемите от България и Турция преки впечатления как се изграждат взаимоотношенията ментор-наставляван и какво ги прави успешни. Всички те бяха вдъхновени от личните постижения на тези жени както и от тяхното разбиране за помощ, подкрепа и насърчение, което дават на други жени. Всички партньори се съгласиха, че от срещата и посещението за обмяна на опит са научили много относно менторството като подход, процес и на практика са видели неговите резултати и успехи. Партньорите от Турция и България изразиха своето желание и интерес да стартират подобни програми в страните си, както и за бъдещи съвместни дейности в тази област.

 

 

 

Тази страница е разработена по проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”, финансиран по програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия.

 

Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Център за изследвания и политики за жените и не отразява становища на Европейската комисия или на Националната агенция „Сократ”.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Дейностите по проекта включват
Обзор на практиките в обучението на жени в предприемачество
Е-форум
Посещение за обмяна на опит в „Топ център”, Братислава
Кръгла маса в София
Кръгла маси в Анкара
Още по темата:
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
Женското лице на успеха

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА