* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
Е-форум

Тук са представени някои от мненията на различни жени предприемачки, които участваха в дейностите по проекта: обучени жени от Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара, отговорили на допитването, проведено от ЦИПЖ, София и членове на „Топ център”, Братислава. Те отговориха на следния въпрос:

 

Смятате ли, че жените в бизнеса са склонни да споделят своя опит и знания с други жени? Защо?”

 

Също така в мненията си те споделят как може да се осъществява подобна помощ. По-долу можете да се запознаете с техните виждания и бихте могли да се включите в нашия е-форум, като споделите и своето мнение.

 

Ще ви бъдем благодарни, ако изпратите своите отговори на наашата електронна поща: cwsp@cwsp.bg

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

 

Какво казват жените от Словакия?

 


Жените трябва а си помагат. Да споделям своя опит в менторството с жени от други страни, бе за мен голямо предизвикателство. Това има голямо бъдеще.

 


Жените, които се занимават с бизнес само ще станат по-силни и по-уверени в себе си, ако споделят своя опит и идеи и помагат на други жени и отвъд границите на своите държави.

 


Менторството наистина помага. То е подходящо не само за жени, които вече имат собствен бизнес, но също така и за жени, които тепърва започват своята предприемаческа дейност.

 


Като помагам на други жени като менторка имам възможност да погледна по друг начин и на собствения си бизнес; няма по.голяма награда за труда от добрите отношения, които се изграждат в този процес.

 


 

Какво казват жените от Турция?

 


По мое мнение жените трябва да подкрепят други жени предприемачки, но за съжаление, винаги мислят само за себе си по много егоистичен начин, така че вместо да ги подкрепят, понякога те им пречат. Въпреки това, жените трябва да си помагат. Те трябва да си помагат в името на новото поколение и за да са щастливи, но все още се държан егоистично. Жените трябва да бъдат насърчавани и насочвани.

 


Да, те трябва да подкрепят и помагат на други жени, които искат да имат свой бизнес. Ако споделят своя опит, това може да бъде от голяма помощ за други жени и така много повече жени ще намерят своето място в бизнеса като предприемачки. Жените трябва да бъдат подкрепяни как да определят целите си, във връзките с обществеността, работата в екип и правните процедури. Те също трябва да бъдат насърчавани.

 


Да, те трябва да си помагат и да подкрепят други жени и да им дадат възможност да се ползват от предишния им опит. Така те ще овластяват и насърчават жените, които се опитват да създадат свой бизнес. От най-голяма полза за жените ще бъде да ги консултират, когато кандидатстват за кредити, при планирането на работата и проучването на пазара.

 


Да, те трябва да си помагат и да подкрепят други жени, защото те знаят, от какво най-много се нуждае една жена, когато създава свой собствен бизнес. Жените трябва да обучават и да напътстват други жени. Повечето жени не знаят какво да правят в процеса на създаването на бизнес, така че опитът на друга жена е от голяма помощ.

 


Жените не са длъжни, но мисля, че те трябва да подкрепят и да помагат на други жени. Много е трудно за една жена да създаде собствен бизнес в Турция. Държавата трябва да им помага с намаляването на данъците за определен период от време и с микрокредити.

 


Мисля, че жените трябва да помагат на други жени. По мое мнение това трябва да бъде задължение на жените, които са получили подкрепа от женски НПО при създаването на свой бизнес, също да помагат на други жени предприемачки. Те трябва да бъдат подкрепяни с техническа помощ, професионално обучение, напътствия правните процедури и в маркетинга.

 


Разбира се, че жените трябва да се подкрепят вместо да бъдат съпернички, защото именно жените са винаги поставени в по-трудни условия. Те трябва да бъдат подкрепяни с микрокредити от държавните агенции, банките и фондациите. Тези кредити трябва да са достатъчни, за да се създаде нов бизнес и също така трябва да бъдат безлихвени. Държавата трябва да изпълнява социални проекти за жени. Също така, един от най-големите проблеми са съпрузите, които да най-против подобна дейност. И съпрузите трябва да бъдат образовани.

 


Да, те трябва да си помагат. Аз се включих в този проект заради неговат цел: жените за жените. Те трябва да се подкрепят с микрокредити. Имат нужда от консултантска помощ в маркетинга. Имат нужда и от обучение за повишаване на знанията. Винаги се чувствам щастлива, когато виждам жени в по-добри условия. Надявам се един ден всички жени да са икономически независими.

 


Разбира се, че жените трябва да помагат на други жени. По мое мнение, всички жени са имат много умения, но имат нужда от някой, който да им помага и да ги насърчава. Най-добрият помощник на една жена е друга жена. Проблем е да си жена в Турция. Жените нямат собствени ресурси. Въпреки малкия си размер, микрокредитите са много важни.


 

Какво казват жените от България?

 


По-скоро не. Главните пречки са липсата на  свободно време у  жените предприемачи, които следва да балансират между  семейни задължения и бизнес ангажименти, липса на програми и финансови средства за заплащане  на  отделеното време от жените ментори за обучение/оказване на помощ  на други лица, както и създаването на потенциална конкуренция и липсата на  бизнес култура от страна на обучаваните и съществуваща нагласа, че някой е длъжен да  ги учи, и др.

 


Категорично да. Трябва да помагат на повече жени да имат собствен бизнес. По този начин се развива конкуренцията. Най-полезно е индивидуалното напътстване, особено в началото на бизнеса им.

 


Категорично смятам, че жените трябва да помагат на други жени като споделят своя опит и знания. Жените имат по-голям потенциал и талант и това ще им помогне да го развият. Обучението на работното място е може би най-добрата форма за това.

 


Категорично да. Жените са щедри, отворени, комуникативни. Освен това, споделяйки, те сами научават по нещо полезно. Пък, ако щете и заради това, че са по-бъбриви от мъжете и обичат да обменят идеите си. Смятам, че обучението чрез Интернет дава много възможности за това.

 


Категорично да. Няма нищо по-естествено от това да споделяш с близки и познати своя опит, своите съмнения и своите успехи. И все пак човекът срещу теб трябва да е добронамерен.

 


Смятам, че жените не са много склонни да предават своя опит на други жени, тъй като се страхуват от конкуренция. Но аз бих се включила като ментор и най-ефективно за мен е индивидуалното напътстване и личния контакт.

 


Повечето жени са склонни да предават своя бизнес опит на други жени, най-малко от женска солидарност, а и защото жените са по-добри мениджъри. Могат да се използват всякакви начини на обучение в зависимост от предпочитанията на различните хора – така че и обучението чрез Интернет, и индивидуалното напътстване и  обучението на работното място биха били ефективни, ако са добре организирани.

 


 

 

Тази страница е разработена по проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”, финансиран по програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия.

 

Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Център за изследвания и политики за жените и не отразява становища на Европейската комисия или на Националната агенция „Сократ”.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Дейностите по проекта включват
Обзор на практиките в обучението на жени в предприемачество
Е-форум
Посещение за обмяна на опит в „Топ център”, Братислава
Кръгла маса в София
Кръгла маси в Анкара
Още по темата:
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
Женското лице на успеха

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА