* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
За проекта

През 2007 г. и 2008 г. в три български общини бяха осъществени първите стъпки по прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming) на местно ниво в България. Столична община и общините Велико Търново и Пловдив като партньори на Центъра за изследвания и политики за жените - София, взеха участие в международния проект Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините".

Проектът е с водещ партньор Службата на омбудсмана по равните възможности в Литва и се изпълнява в България, Естония и Литва през периода от октомври 2006 г. до март 2008 г. Повече за партньорите

Тази инициатива има пряко отношение към свързаната с пола проблематика в Лисабонската стратегия за по-висок растеж и повече работни места и ангажиментите на Европейската комисия за укрепване на равнопоставеността на половете. Той е насочен към предоставяне на по-широки познания за Европейската и националните политики за равнопоставеност на половете, повишаване на компетентността за прилагане на успешни методи на интегрирания подход за равнопоставеност на половете (gender mainstreaming) и бюджетиране по пол (gender budgeting) и насърчаване равнопоставеността на половете на местно ниво.

Проектът цели стимулиране на устойчива промяна в общините чрез насърчаване на балансираното представителство на жените и мъжете в социалното и икономическото развитие на общината, и повишаване на аналитичните и практически способности на местните власти да прилагат политиките по равнопоставеност на половете в процеса на вземане на решения на местно ниво, като отчитат различните интереси, ценности и опит.

Дейностите по проекта включват:

  • Обучение в цикъл от четири семинара, предназначени за служители в общинската администрация във всички страни-партньори по проекта с цел придобиване на знания за съществуващите методологии за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете и бюджетирането по пол в ежедневната работа на общините.
  • Проучвания, свързани с равнопоставеността на половете на местно ниво по метода 3Р метода, осъществени от представителите на местните власти, участващи в проекта. 
  • Посещение с учебна цел на група участници в обученията от България, Литва и Естония с цел запознаване с опита и добрите практики, прилагани от шведските национални и местни власти.
  • Кръгли маси в общините за обсъждане на възможностите за популяризиране на резултатите от проекта и насърчаване обмена на иновативни знания и опит за прилагане на политиката по равнопоставеност на половете с други представители на общински администрации и властите на местно и национално ниво.
  • Международна конференция във Вилнюс за обмен и разпространеие на опит на европейско ниво.
  • Публикации, които включват наръчник за прилагане на политиката по равнопоставеност на половете на местно ниво, предназначен за служители на общинската администрация, информационни брошури и информация за дейностите по проекта на интернет страниците на партньорите.

 

 

Проектът Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините (2006-2007 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата на общността по Общата рамкова стратегия за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.). Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е осъществен с частичната подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество", Швейцария.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
За проекта
Партньори
Обучение
3Р проучвания
Посещение с учебна цел в Швеция
Кръгли маси
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА