* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Посещение с учебна цел в Швеция

 

През периода от 17 до 22 юни 2007 бе организирано посещение с учебна цел в Кралство Швеция. В него взеха участие представители от трите страни, участващи в проекта. Българската делегация включваше представители от Столична община и Столичен общински съвет, Община и Общински съвет Велико Търново, Община Пловдив и Центъра за изследвания политики за жените. 

Многонационалната група имаше възможността да посети редица институции на централно и местно ниво - Службата на  омбусмана по равнопоставеност на половете, Министерството на интеграцията и равнопоставеността на половете, Регионалния съвет на Стокхолм, Община Фагерста и се срещна с офицер от дирекция на полицията в Стокхолм за борба с трафика на хора. В програмата на посещението също така бяха включени посещения на асоциации и неправителствени организации, свързани с местната власт и/или равнопоставеност на половете.

Срещи в SALAR, Службата на омбудсмана и Регионалния съвет на  Стокхолм

 

 

 

 

 

Законодателната рамка и политиката на Швеция за равнопоставеност на половете, стратегическите цели на държавата, изградения институционален механизъм както и съответните статистически данни бяха част от темите, разгледани по време на срещата в Службата на  омбусмана по равнопоставеност на половетеи работата на местната власт. Експертите по равнопоставеност на половете в Шведската асоциация на общините и регионите (SALAR) представиха различни проекти и инициативи, в които са нагажирани местните власти. По време на срещата в регионалната администрация на Стокхолм участниците се запознаха с една широкомащабна инициатива - общинска платформа за равнопоставеност на половете - която обединява повечето от общините в региона и е насочена към преодоляване на различни аспекти на неравнопоставеността в сфери като образование, здравеопазване, предприемачество и др.

Посещение в детска градина "The miller"

 

 

 

 

 

Участниците посетиха детската градина "The miller", Община Ярфала, където имаха възможността да видят как на практика се разработват и прилагат програми по равнопоставеност на половете, предназначени за най-малките. Това посещение бе оценено като едно от най-полезните от гледна точка запознаване с практически опит.

 

Добри практики за сътрудничеството между НПО, полицията/прокуратурата и местните власти в работата с конкретни случаи на насилие спрямо жени, трафик и така нар. „престъпления на честта", които се превръщат в един сериозен проблем в Швеция, поради повишаване броя на имигрантите с мюсюлманско вероизповедание, бяха спеделени по време на срещата с представителки на Kvinnoforum ("Женски форум"), която е една от известните и уважавани женски НПО в Ивеция. 

 

В Община Фагерста участниците се запознаха с различни мерки за равнопоставеност на половете, осъществявани на местно ниво в отговор на идентифицирани от гражданите нужди и проблеми в области от сферата на работа на местното самоуправление - детски градини, училища, общински съоръжения за спорт и отдих, дневни центрове за възрастни хора, насърчаване на женското предприемачество.

Моменти от посещението във Фагерста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинската администрация е ангажирана с борбата срещу насилието над жени и подкрепя, съвместно със съседна община, подслон за жени-жертви на домашно насилие, който се поддържа от местна неправителствена организация с помщта на много доброволци, както и младежка неправителствена организация, работеща с млади момичета за повишаване на тяхната информираност и превенция на насилието.

 

През последния ден от посещението в Швеция, участниците имаха среща в Министерството на интеграцията и равнопоставеността на половете. Те бяха запознати с механизмите за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете и бюджетирането по пол в централната администрация както и с координацията на националния механизъм за равнопоставеност на половете. 

Посещението с учебна цел бе оценено от участниците като изключително полезно от гледна точка на получената информация, спеделения опит и установените контакти между участниците и представителите на посетените неправителствени организации и институции на централно и местно ниво.

 

Проектът Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините (2006-2007 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата на общността по Общата рамкова стратегия за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.). Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е осъществен с частичната подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество", Швейцария.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
За проекта
Партньори
Обучение
3Р проучвания
Посещение с учебна цел в Швеция
Кръгли маси
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА