* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроекти

Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения

Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения"
18-04-2006
На 28 ноември 2005 г. в зала “Александър” на хотел “Радисън САС”, София, се състоя кръгла маса на тема: “Участието на жените в политиката и взимането на решения”, посветена на 10-годишнината от приемането на Пекинската декларация и платформа за действие з...
още

Снимки от Кръглата маса
16-11-2005
голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер ...
още

Проекти 2015 г.

Проект "Национална кампания Да бъдеш баща"
22-09-2014
Национална кампания "Да бъдеш баща" насърчава активното участие на мъжете в живота на детето и семейството с цел създаване на семейна среда без насилие, благоприятстваща пълноценното детското развитие. Проектът подкрепя активното и ефективно „бащин...
още

Проект "Овластяване на полагащите дългосрочна грижа в семейството" (С грижа за грижа)
03-12-2014
ЗАЩО? Неформалната дългосрочна грижа за недееспособни възрастни или хора с увреждания в семейна среда затруднява, а често прави невъзможно съчетаването на професионалния и семейния живот, води до влошено здраве и социална изолация на онзи, който я пол...
още

Проект "Внимание! Наблюдение в сянка !"
06-01-2015
От 15 октомври 2014 година "Център за изследвания и политики за жените" съвместно с Женската асоциация за изследвания и комуникации "Летящата метла" (Турция) и "Европейският изследователски център към Университета в Анкара", започнаха изпълнението на 14 ...
още

ТВ предавания по телевизия "Европа"

ТВ предаване за равнопоставеността на половете с Телевизия "Европа"
12-09-2006
От 12 септември 2006 г. Центърът за изследвания и политики за жените започва излъчването на съвместна продукция с Телевизия „Европа”, посветена на проблемите на равнопоставеността на половете в България, специфични проблеми на жените и мъжете,...
още

Проекти

Проекти
19-01-2006
ЦИПЖ осъществява в партньорство с организации и институции от страната и чужбина различни проекти и организира събития, финансирани от международни и национални донори. Дейностите в рамките на тези инициативи целят насърчаване на участието на жените във в...
още

Проекти 2014 г.

Проект "Обучение за методът Диалог за организационно развитие, учене в група и креативна комуникация”
07-07-2014
още

Проекти 2013 г.

Проект "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза"
23-05-2013
Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза Програма ДАФНЕ III на Европейската комисия Продължителност: 1 февруари 2013г. - края на юни 2014 г. Според Европейската комисия, кибертормозът представлява вербален и...
още

Проекти 2005 г.

Повече информация за отделните проекти и инициативи
19-01-2006
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПРЕЗ ВРЪЗКИТЕ ПО-ДОЛУ:...
още

Проекти 2004 г.

Повече информация за отделните проекти и инициативи
19-01-2006
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПРЕЗ ВРЪЗКИТЕ ПО-ДОЛУ:...
още

Проекти 2003 г.

Повече информация за отделните проекти и инициативи
19-01-2006
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПРЕЗ ВРЪЗКИТЕ ПО-ДОЛУ:...
още
  123      


Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА