* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса

Ирина Шумкова Психотерапевт, докторант по “Психология на развитието в детска и юношеска възраст”

СУ “Св. Кл. Охридски”

Изследвани са различията между двата пола в използваните от тях стратегии за справяне със стрес през юношеството. Изследването е проведено сред 195 лица на възраст 15 -18 години (25 % момчета и 75 % момичета) с метода на  – СОРЕ-І (C. S. Carver, J. K. Weintraub, M. F. Sheider), адаптиран за български условия. Коментират се разликите между двата пола в контекста на данни, получени със същия метод в  европейски и американски изследвания. Резултатите свидетелстват за сериозни различия между тенденциите, наблюдавани в българската извадка и други страни.

Професионална биография

Ирина Атанасова – Шумкова е докторант по “Психология на развитието в детството и юношеството” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Психология”. Завършила е СУ “Св.Климент Охридски”, специалност “Психология”, магистърска  степен “Клинична и консултативна психология” и Магистърска степен  “Психология на индивидуалното развитие, образованието и културата”. Ирина Шумкова работи на частна практика – психотерапия за деца и възрастни, както и като психотерапевт в Центъра за работа с деца – община Подуяне. Тя е участвала в авторски научен проект  “Проучване  възможностите за фамилна терапия сред семейства на момичета, жертви на сексуално насилие” с подкрепата на ст.н.с. д-р. Елиана Пенчева, финансиран от Фондация  “Отворено Общество”.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА