* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”

професор д-р Катя Владимирова

УНСС – София

 

Радикалните промени в обществото, преходът към пазарна икономика и демократично управление промениха ситуацията и участието на жените във всички области, промениха се и политиките за осигуряване на равни права на мъжете и жените.

 

Редица изследвания свидетелстват за увеличените различия между двата пола по отношение на достъпа им до сферата на платения труд и адекватното заплащане,  взимането на решения и управлението на икономическите ресурси. Увеличиха се и различията между жените по отношение да заетостта и получаваните доходи. Потенциалните възможности на жените, притежаващи високо образование и професионална подготовка, социален опит и управленски умения остават неефективно използвани.

 

Смяната на политическата и икономическата система промени и отношението, чувствителността и политиките по отношение равните права на двата пола. Промениха се отношенията към семейството, но в много по-малка степен – разпределението на труда в домакинството.

 

Сравнително краткият период промени публичната политика по отношение равните права на двата пола в обществения живот, но остави почти недокоснат частния живот, който в голяма степен предопределя ситуацията на двата пола в обществото.

 

Обект на третиране в доклада е развитието на политиките по отношение на равните права на мъжете и жените – от политиката за „еманципация” на жените в обществото до политиките на ЕС за равни шансове и съвместяване на професионалния със семейния живот.  Целта е да се направи равносметка за резултатите от тези политики след големите промени   и да се поставят на дискусия актуални въпроси на бъдещето на осезаеми „реални възможности” на двата пола в обществото.

 

 

Професионална биография

 

Катя Владимирова е доктор по икономика, професор в Университета за национално и световно стопанство. Преподавателската и изследователската й работа са в областта на пазара на труда и политиките по заетостта, управлението на човешките ресурси и икономиката на труда, икономическите реформи и социалните последици, социалната политика и европейската интеграция. Отличава се със силни научни и граждански позиции в областта на равните права и равните възможности на мъжете и жените, които заемат централно място, пронизват всичките аспекти на научните й изследвания и преподавателската й работа, участието й  в обществения живот и в работата на гражданското общество. Работи в и с организации от неправителствения сектор за отстояване на равенството на половете законодателно, политически и практически. Специализирала е по проблемите на феминизма и разделението по пол в сферата на труда и обществения живот във Франция. Асоцииран чуждестранен член е на лабораторията „ Джендър, мобилност и труд”  при Центъра за научни изследвания във Франция, чуждестранен кореспондент е на поредицата „ Джендър изследвания” в Париж. Участва в международни и национални проекти, свързани с въпросите на джендър и труд, съвместяването на професионалния и семейния живот. Докладчик е в редица международни форуми в тези области. Има над 30 публикации по темата на български, френски, английски и немски език. Сред по-важните й публикации в областта на равенството на двата пола са „Политиката за постигане на равни възможности на жените и мъжете: съвместяване на работата и семейния живот, „Времената за труд за мъжете и жените: с прекъсване и без прекъсване (в съавторство )”, „Заетостта и работното време. Джендър аспекти” и др.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА