* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България

доц. д-р Матилда Александрова

УНСС – София

 

В процеса на трансформация на българското общество през последните петнадесет години се наблюдава процес на значителен дисбаланс между работата, семейството и личния живот. Такъв дисбаланс е продиктуван от нарастващия дял на времето за труд в бюджета на времето на заетите лица, оставящ все по-малко възможности за семейството и личното време. В доклада е направен преглед на факторите, обуславящи интензитета на конфликта „работа – семейство” като ролеви конфликт, имащ ясно очертани джендър-измерения. Обект на анализ е удовлетвореността от труда, взаимовръзката между потребности и ресурси, липсата на инфраструктура за подпомагане на семейните роли и др. Докладът представя някои основни резултати от емпирично изследване, проведено сред близо триста български мениджъри през 2005 г.

 

 

Професионална биография

 

Доц. д-р Матилда Александрова е доктор по “Социално управление”, специализирала е стопанско управление и е магистър по социология. От 2006 е доцент в катедра “Управление” на УНСС – София. Тя е била участник в международни и национални проекти в областта на управлението на проекти, социология на пола, политики за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете (Gender Mainstreaming), мениджмънт, управление на конфликти и др. Автор е на 50 публикации в български и международни издания в областта на управлението и икономиката. Сред областите й на интереси са управление на организациите, управление на проекти, организационно проектиране, политики за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете, управление на конфликти и др.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА