* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?

Филипка Ранчева

Магистър по Европейски отношения

 

Правото на труд е едно от основните конституционни права на гражданите според разпоредбата на чл. 48, ал. 1, изр. 1 от Конституцията на Република България. Основен елемент на международноправната защита на правата на човека е общият принцип на равенство и недискриминация. Член 1 от Всеобщата декларация за правата на човека, прокламира: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права”.

 

Целта на настоящото изследване е да се проследи до каква степен приетите промени в българското законодателство дават право на нашето общество да се похвали с демократичен подход и европейска мисъл! За постигането на тази цел са изследвани актове от първичното и вторичното право на Европейския съюз и от националното ни право относно разглеждания проблем. Любопитното в случая е използваният метод в социологията за постигането на резултатите – „контент – анализ”. Този метод дава възможност за установяване на специфичните количествени и качествени измерения на процеса на юридическа аргументация на ниво ЕС и на национално ниво, както и съотношението помежду им.

 

Декомпозирането на смислови елементи на първичната информация в краен резултат оправда очакването, че написаното в нормативните актове все още не отговаря изцяло на постигнатите резултати. В България се наблюдава изпреварване на социалните нагласи, спрямо законодателството, което се прави с цел хармонизиране на нашето с това на държавите, членки на съюза.  

 

Методът „контент-анализ” позволява да се получи ценна и сигурна социална информация както за структурата на самата комуникативно-познавателна дейност, така и за съдържанието на материално-практическата дейност, когато общуването я съпътства. Това е причината за избор на този метод в социологията, а не на последно място и мотив за осъществяване на връзката между науките социология и право. Социологията има възможността да изследва необходимостта от ново законодателство и вероятността то да е възприето от обществото, и приложено на практика. За разлика от българските закони, тези в редица европейски държави, включително и в МОТ се осланят на социологически изследвания.

 

 

Професионална биография

 

Филипка Ранчева е завършила магистърска степен „Европейски отношения” към СУ “Св. Климент Охридски”. Темата на дипломната й работа е “Полова дискриминация в ЕС и България. Контент анализ на документи”. Магистър Ранчева работи като маркетинг специалист в Некском България.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА