* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения

ст.н.с. д-р Капка Стоянова

Икономически институт на БАН

 

В доклада се подчертава, че липсата на по-широк спектър от индикатори за оценка на разликите в заплащането по пол ограничава възможностите за прецизно установяване на съществуващите неравенства. В този контекст се предлага система от взаимнообвързани индикатори за измерване степента на прилагане на принципа “равно заплащане за равностоен труд”. Изяснява се въпросът за изграждането на съответна дезагрегирана по пол статистическа база данни, позволяваща да се идентифицират различията в заплащането. Предложените индикатори се използват за измерване на разликите в заплащането на жените и мъжете в България и се извършват сравнителни оценки с други страни.

 

 

Професионална биография

 

Капка Стоянова е старши научен сътрудник, доктор по икономика в Икономическия институт на БАН, секция “Макроикономика”, направление “Социална политика”. Завършва висше образование в УНСС. След защита на докторска дисертация специализира в Икономическия университет “Бруно Лойшнер” – гр. Берлин. Има над 70 публикации, от които около 40 след 1990 г., в т.ч. 8 монографии. Била е ръководител и изпълнител на редица научно-изследователски проекти, национален експерт в разработки, финансирани от международни институции, както и експерт към МТСП при разработване на социалното законодателство.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА