* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Работа, семейство, пол в периода на преход

Ст.н.с. д-р Ана Лулева

Етнографски институт с музей, БАН

 

Установеният по времето на държавния социализъм нормативен модел на съчетаване на работа и семейство от жените, в периода на постсоциалистическа трансформация е проблематизиран заради влияния от различни посоки: нов идеологически контекст, променени условия на труд, нови очаквания за това как да се съчетават работата и семейството от страна на партньорите.

 

Целта на доклада е да се анализира този аспект на договора между половете като се съпоставят биографичният опит и всекидневните практики на социалните актьори. Етнографското изследване засяга въпроса за опита от социализма като своеобразен “ресурс” за жените в справянето с постсоциалистическото всекидневие (теза на Ирене Дьолинг за източногерманските жени) и недвусмислено показва, че съществува gender gap в преживяването на прехода.

 

 

Професионална биография

 

Д-р Ана Лулева е ст.н.с. ІІст. в секция “Етнология на съвременността” в ЕИМ -БАН. Завършила е Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специалност история и специализация по теория и история на култуата. От 1989г. е на работа в ЕИМ, където защитава кандидатска дисертация на тема “Вещите в традиционния български дом” (1997г.). Ръководила е и има участия в български и международни научни проекти. Научните й интереси са в областта на всекидневната култура на социализма и постсоциализма, отношенията между половете, културата на паметта. Член е на редакционната колегия на сп. “Българска етнология”, Ethnologia Bulgarica и е ръководител на секция “Етнология на съвременността” в ЕИМ – БАН. Член е на InASEA.

 

 

Избрани публикации:

 

Лулева, А., Полов ред (gender order) и трансформация. – Българска етнология. 2003, 2-3, 96-110.

Luleva, A. “Die Frauenfrage” im sozialistischen Bulgarien – Ideologie, Politik, Realitaet. – In: Roth, Kl. (Hg.) Sozialismus: Realitaeten und Illusionen. Ethnologische Aspekte der sozialistischen Alltagskultur. Wien, Verlag des Instituts fuer Europaeische Ethnologie. 129-155.

Luleva, A. Transformation und Geschlechterordnung im postsozialistischen BulgarienIn: E.Schaefer, I.Dietzsch, P. Drauschke, I. Peinl, V. Penrose, S. Scholz, S.Voelker (Hrsg.) Irritation Ostdeutschland. Geschlechterverhaeltnisse in Deutschland seit der Wende. Verl. Westfaellisches Dampfboot, Muenster , 2005, 60-75.

Лулева, А. Памет за социализма и авто/биографично разказване. – В: Всекидневна култура на българи и сърби в постсоциалистическия период. Белград. 2006

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА