* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход

гл.ас. д-р Румяна Модева, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Национално движение „Жени и майки против насилието”

Докладът разглежда данните от изследване, свързано с взаимоотношенията в многодетното семейство в социален, етнически и духовно-културен разрез и като равенство на половете. Откроени са взаимовръзките между етническите групи, към които принадлежат многодетните семейства и обществото като цяло, проблемите на заетостта, взаимоотношенията родители – деца. Характеризират се основните проблеми на многодетните семейства в преход.

 

Данните от доклада са ползвани от Европейската асоциация за ментално здраве и бедност.

 

Професионална биография

Румяна Модева е завършила психология,социология,клинична психология и педагогика в СУ "Св. Кл.Охридски". Участвала е в международни конференции по проблемите на равенството между мъжете и жените "Education for the Gender balance" в Братислава, Република Словакия, международна конференция с участието на Британския "Know How" фонд "Съвременни информационни възможности в защита на правата на жените" и др.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА